ติดต่อเรา                                                                                                                                                                                                          English
สำนักงานใหญ่

ที่อยู่: 724 หมู่ 5, ซอยประชา, ถนน สุขุมวิท, ตำบล ท้ายบ้าน, อำเภอ เมือง, จังหวัดสมุทรปราการ, 10280

โทรศัพท์: +66 (0) 2703-9356 ถึง 8
แฟกซ์: +66 (0) 2389-5604

ติดต่อ: คุณ ปณิธาน คิวเจริญวงษ์
อีเมล์: panitan@spunsilkworld.com


sinsamai/spun silk world ‎(head office)‎โรงงาน

ที่อยู่: 278 หมู่ 9, ตำบล บ้่านป่า,
อำเภอ แก่งคอย, จังหวัด สระบุรี, 18110

โทรศัพท์: +66 (0) 3625-1495
แฟกซ์: +66 (0) 3625-1494

ติดต่อ: คุณ ปรีธนัตถ์ คิวเจริญวงษ์
อีเมล์: preetanat@spunsilkworld.com


spun silk world ‎(factory)‎Comments